Modlitwa do św. Rity o zdrowie

Modlitwa do św. Rity o zdrowie - siła duchowej interwencji

Konrad Midel INNE

MODLITWA O WYPROSZENIE ŁASKI ZDROWIA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. RITY

Boże Ty jesteś Dawcą Życia, w Tobie „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Do Ciebie przychodzę dzisiaj, Ciebie Panie błagam o łaskę zdrowia dla ciężko chorego NN.

Proszę o to, świadom(a) mojej niedogodności i grzeszności. Twojej woli poddaję się całkowicie. Twoją wolę przyjmuję, bo Ty Boże najlepiej wiesz, co dla nas jest najlepsze. Twoim dzieckiem jestem Panie i dlatego Ciebie Najlepszy Ojcze ośmielam się prosić. Czynię to przez wstawiennictwo św. Rity- Patronki spraw po ludzku beznadziejnych.

Św. Rito, ufam, ze to Bóg sam chce, abyś przez swą obecność w kościele Matki Bożej Niepokalanej była dla nas wsparciem, opiekunką i obroną. Tobie zawierzam chorego (ą) NN. Twojej oddaję go opiece, Ciebie błagam o wstawiennictwo przed Bożym tronem w jego (jej) intencjach. Jeśli jest taka wola Najwyższego, niech odzyska zdrowie. Proś wraz ze mną św. Rito, aby Bóg pozwolił temu (tej), którego Jego Miłości polecamy, żyć na większą chwałę Boga i pożytek bliźnich.

Matko Niepokalana módl się za nami!

Święta Rito módl się za nami!


Modlitwa do św. Rity o zdrowie 

W modlitwie tej do św. Rity ukazuje się nasza pokorna prośba o wstawiennictwo w kwestii zdrowia. Modlimy się z wiarą, ufnością i gotowością do zaakceptowania Bożej woli. Święta Rita, będąca symbolem wytrwałości w obliczu trudności, jest postrzegana jako przewodniczka w naszych próbach i cierpieniu.

Każda modlitwa jest wyrazem naszych nadziei, przekonań i potrzeb. Podczas gdy nauka i medycyna odgrywają istotną rolę w procesie zdrowienia, wiara stanowi dodatkowe wsparcie dla naszej psychiki i ducha. Modlitwa do św. Rity o zdrowie może pomóc w ukierunkowaniu naszych myśli i emocji, umacniając naszą wiarę w możliwość odzyskania zdrowia.

Niech modlitwa do św. Rity będzie dla nas okazją do głębokiej refleksji, zrozumienia i przeżycia wiary w chwilach próby. Niech jej wstawiennictwo stanie się mostem, który łączy nas z Bożym miłosierdziem i uzdrowieniem, przynosząc ulgę i nadzieję w naszych trudnościach życiowych.

Święta Rita - kim była patronka trudnych spraw?

Św. Rita z Cascii, znana również jako Rita z Ryczywółu, była włoską tercjarką franciszkańską żyjącą w XV wieku. Jej życie było pełne wyzwań i prób, co czyni ją szczególnie bliską osobom borykającym się z trudnościami. Rita doświadczyła cierpienia zarówno w życiu rodzinnym, jak i małżeńskim. Jej mąż był przemocą i gwałtem, co wprowadziło ją w długotrwały stan cierpienia emocjonalnego. Mimo tych trudności, Rita pozostała oddana swoim wartościom i wiarze.

Po śmierci męża, Rita wstąpiła do klasztoru, gdzie poświęciła się modlitwie i życiu kontemplacyjnemu. Słynęła ze swojej pokory, miłości bliźniego oraz niezwykłych doświadczeń mistycznych. Wielu ludzi przychodziło do niej po radę i wsparcie, wierząc, że była w stanie przynieść ulgę w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.